SAIDAVI (Servei d'Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional)

Finished 04 / 01 / 2016
Funded!
Received
€ 11.055
Minimum
€ 9.000
Optimum
€ 11.000
228 Co-financiers

Contributing € 15

Reconeixement

Agraïment. Per la teva participació apareixeràs a la nostra web com a persona finançadora del projecte

> 71 Co-financiers

Contributing € 30

Agraïment + Inscripció al taller formatiu

Títol del Taller: “La intervenció directa i integral en la defensa dels drets humans” (3 hores)

> 62 Co-financiers

Contributing € 50

Agraïment + Inscripció a les Jornades de Formació: Vulneracions actuals de drets humans en el sistema penal de Catalunya

Jornades: Jornades de Formació: Vulneracions actuals de drets humans en el sistema penal de Catalunya (8 hores de durada). Es realitzarà un diagnòstic de la situació actual a Catalunya a través d'entitats socials, persones afectades i representants polítiques.

> 31 Co-financiers

Contributing € 100

Agraïment + Inscripció a les Jornades "Vulneracions actuals de drets humans en el sistema penal de Catalunya" + Inscripció al taller "La intervenció directa i integral en la defensa dels drets humans"

Agraïment + Inscripció a les Jornades "Vulneracions actuals de drets humans en el sistema penal de Catalunya" (8 hores) + Inscripció al taller "La intervenció directa i integral en la defensa dels drets humans" (3 hores)

> 23 Co-financiers

Contributing € 150

Agraïment + Sessió d'assessorament jurídic, psicosocial i comunicatiu

Agraïment + Sessió d'assessorament jurídic, psicosocial i comunicatiu a una entitat o col·lectiu per tal de dissenyar una campanya jurídica, comunicativa i estratègica de denúncia d'una situació de vulneració de drets humans

> 04 Co-financiers

About this project

Des del col.lectiu Irídia oferirem assistència jurídica i psicosocial a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal
Needs Infrastructure Minimum Optimum
Disseny i manteniment Web
Realització i manteniment de la pàgina web d'Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans
€ 956
Espai pels primers 6 mesos
Cost de l'espai compartit del projecte
€ 420
Needs Task Minimum Optimum
Acompanyament psicosocial durant els 6 primers mesos
Acompanyament psicosocial de les víctimes de vulneracions de drets humans
€ 2.700
Acompanyament jurídic durant els 6 primers mesos
Assessorament legal, interposició de denúncies i/o querelles, representació en processos judicials
€ 3.124
Comunicació
Presentació i visibilització de l'entitat per tal de fer-la arribar a les persones que hagin patit vulneracions de drets humans. Tasques de comunicació en aquells litigis que siguin estratègics
€ 1.400
Sistematització i Documentació durant els 6 primers mesos
Sistematització i documentació de tots els casos als quals es doni resposta, així com de la informació (degudament contrastada) en relació a les vulneracions de drets fruit de la Violència Institucional que tinguin lloc a Barcelona.
€ 400
Formacions en defensa de drets humans
Realització de formacions en defensa de drets humans durant 6 mesos
€ 500
Publicació basada en les formacions en drets humans
Edició d'una publicació recollint els continguts de les formacions realitzades en format digital i paper.
€ 1.500
Total € 9.000 € 11.000
Necessary
Supplemental

General information

El Servei d'Atenció i Denúncia davant Situacions de Violència Institucional en el sistema penal és un projecte del col.lectiu Irídia (http://iridia.cat) que vol oferir a partir de Gener de 2016 assistència jurídica i psicosocial a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. De la mateixa manera, pretén dur a terme actuacions d'ofici per investigar possibles vulneracions de drets, així com exercir l'acusació popular en aquells casos en els quals l'entitat ho consideri pertinent.

El SAIDAVI, posant al centre de la seva actuació el benestar de la persona i del seu entorn més proper, ofereix un equip que treballarà per generar processos de reparació del dany i de reconeixement de la veritat tant judicials com a extra-judicials.

Així mateix, volem que la suma de les diferents mirades i coneixements dels qui integrem aquest grup ens ajudi a recolzar a les persones afectades de la millor manera i fomentar canvis de la forma més completa possible. És per això que combinem el treball jurídic amb la intervenció psicosocial, juntament amb l'àmbit de la comunicació. De la mateixa manera, treballem des d'una perspectiva interseccional posant el focus en els processos d'apoderament i transformació social.

Main features and goals of the crowdfunding campaign

Les persones que hagin patit situacions de violència institucional (maltractaments, tortures, vexacions, etc.) podran acudir al servei en horari públic d'oficina, així com a través del correu i del telèfon que s'habilitarà a l'efecte. Un cop es dugui a terme la primera entrevista amb l'equip es consensuarà un pla d'intervenció específic per a cada una de les situacions, sempre tenint en compte l'acompanyament jurídic i/o psicosocial que la persona o context requereixi, i es valorarà la potencialitat del cas com litigi estratègic. El servei que s'oferirà no tindrà cost per a les persones afectades. Treballarem en xarxa amb altres organitzacions.

12038152-1511713059152314-5981439795267801654-n.jp

Why this is important

SAIDAVI neix de la necessitat de donar una resposta integral davant les situacions de maltractament o tortures des d'una perspectiva de drets i unint la mirada psicosocial amb la legal i la comunicativa.

El servei està pensat per què puguin dirigir-s'hi persones que pateixin o hagin patit una situació de vulneració de drets humans durant una detenció, en l'exercici del dret de manifestació, a l'espai públic, en una presó, en un centre de Justícia Juvenil o en un Centre d'Internament d'Estrangers.

Goals of the crowdfunding campaign

L'objectiu de la campanya és garantir l'inici d'aquest projecte i assegurar-ne el seu funcionament durant els 6 primers mesos de vida. Necessitem aquest primer impuls per poder aconseguir, sempre des de la independència, el suport estable i a llarg termini de la ciutadania, institucions públiques, organitzacions internacionals i/o fundacions privades.

cabecera-facebook-iridia-1030x352.png

Team and experience

L'equip d'Irídia està format per persones compromeses des de fa anys en la defensa dels drets humans en diferents organitzacions.

  • Equip Psicosocial: comptem amb un equip amb molta experiència en la matèria format per psicòlegs i altres professionals. L'acompanyament psicosocial s'orienta a l'enfortiment i la resiliència, enfront del dany i el trauma, per a la superació de les situacions viscudes per les persones. Atenem a les persones afectades directament, i també als seus familiars i altres persones de l'entorn. Es tracta d'acompanyar les afectades des d'una perspectiva integral, activant els nostres recursos en funció de les necessitats particulars de cada cas.

L'atenció s'adapta a les necessitats i decisions de les persones, que seran sempre les qui protagonitzaran els seus processos de canvi. Els nostres nivells d'actuació van des de la contenció en situacions d'emergència a processos de llarga durada on aconseguim canvis de major profunditat.

  • Equip Jurídic: l'equip jurídic està format per advocades penalistes especialitzades en la defensa dels drets humans. Les funcions són l’assessorament, l'acompanyament legal i la representació en els processos judicials que es decideixin dur a terme des d’IRÍDIA, també davant les institucions internacionals corresponents. Les professionals que el formen tenen experiència jurídica tant en l’àmbit nacional com en l’internacional (Tribunal Europeu de Drets Humans), així com experiència en el camp del litigi estratègic i de la comunicació, a més d'estar formades en intervenció psicosocial de primer nivell.

  • Equip Comunicació i Documentació: les persones que el conformen tenen experiència en definir estratègies de comunicació en litigis estratègics i en processos d'incidència política d'altra tipus, així com en el treball de recollida i sistematització de dades per poder elaborar informes sobre vulneracions de drets humans.

cabecera-facebook-cartell-01.png

Social commitment